Ģimenes ar bērniem pavada 5 aizraujošas dienas “Piedzīvojumu akadēmijā”

No šī gada 4. līdz 8.augustam Ventspils pusē norisinājās “Piedzīvojumu akadēmija”  – integrējošā nometne visai ģimenei, kur aktīvi, radoši un vērtīgi laiku pavadīja kopumā 30 nometnes dalībnieki no visas Kurzemes. Nometne tika organizēta projekta “Kurzeme visiem” ietvaros ģimenēm ar 9 – 15 gadus veciem bērniem ar mērķi – veicināt bērnu ar FT un viņu ģimeņu integrāciju sabiedrībā.

Nometnē kopīgi darbojās gan visa ģimene, gan  tika organizētas arī atsevišķas nodarbības vecākiem un bērniem savu talantu un spēju attīstībai. Dažādās radošās nodarbībās, caur kustībām, dejām un sportu, fotografēšanas apguvi, kanisterapijas iepazīšanu, improvizēšanu un īstu kopā būšanu sarunās un kino vakaros radās gan jaunas zināšanas un iemaņas, gan uzplauka draudzība.

Vecāki ļoti atzinīgi novērtēja nometni, atzīstot, ka noteikti vēlētos piedalīties šāda tipa nometnēs arī turpmāk, gūstot jaunu pieredzi un draugus. Kā galvenos ieguvumus kāds vecāks bērnam ar FT norādījis iespēju pabūt citur un atpūsties no ikdienas, kā arī redzēt, ka viņa bērns ar īpašām vajadzībām tiek pieņemts un jūtas ļoti labi.

Integrējošo nometni organizēja nodibinājums “Sociālo pakalpojumu aģentūra” Kurzemes plānošanas reģiona īstenotā projekta “Kurzeme visiem” ietvaros. To līdzfinansē Eiropas Sociālais fonds un Latvijas valsts. Vairāk par projektu Kurzemes plānošanas reģiona mājas lapā un projekta mājas lapā: www.kurzemevisiem.lv

Leave a Reply

Your email address will not be published.