Priekules novada pašvaldība: viens liels solis sperts, jāturpina iet…

Projekta “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Priekules novadā” (projekta identifikācijas Nr.9.3.1.1/19/I/040) īstenošanā ir sperts viens liels solis – 2020.gada 30.septembrī ir pabeigti būvdarbi. Līdz ar to ir izveidotas telpas sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu (dienas aprūpes centra un specializēto darbnīcu) sniegšanai pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem. Nākamais lielais solis projekta realizēšanā ir aprīkojuma iegāde atbilstoši telpu izmantošanas mērķiem.

 Projekta realizācija ir cieši saistīta ar Kurzemes plānošanas reģiona īstenoto projektu “Kurzeme visiem” (Nr.9.2.2.1./15/004), kurā kā sadarbības partneris piedalās arī Priekules novada pašvaldība. Projekta “Kurzeme visiem” ietvaros paredzēts, ka projekta apmaksātus jaunizveidotos dienas aprūpes centra un specializēto darbnīcu pakalpojumus saņems 18 pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem, tādējādi īstenojot vienu no projekta mērķiem palielināt sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību cilvēkiem ar invaliditāti. Oktobra vidū mūsu pašvaldībā viesojās projekta “Kurzeme visiem” vadība, lai apskatītos, cik tālu mēs esam tikuši ar projekta īstenošanu. Varējām padižoties ar gaišajām telpām, platajiem gaiteņiem, izbūvēto pacēlāju, kas nodrošinās iespēju pakalpojumus saņemt arī cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Kurzemes plānošanas reģiona pārstāvji ar interesi uzklausīja arī mūsu ieceres par iekārtām, ar kādām esam plānojuši aprīkot kokapstrādes darbnīcu, radošās darbnīcas telpu un dienas aprūpes centru. Tikšanās laikā pārrunājām arī aktuālos jautājumus gan par šobrīd projekta ietvaros sniegtajiem pakalpojumiem bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, gan par pakalpojumiem, kurus sniegsim izveidotajās telpās.

 

 

 

 

 

Priekules novada sociālā dienesta vadītāja,

projekta vadītāja Andra Valuže

05.11.2020.