Rucavas pagastā atklāj grupu dzīvokļus cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem

Līdz šim visā Latvijā daudz cilvēku ar invaliditāti, tostarp ar garīga rakstura traucējumiem, ir dzīvojuši mājās radinieku uzraudzībā, kā arī institūcijās jeb ilgstošas sociālās aprūpes centros. Lai cilvēki varētu dzīvot pielāgotā vidē – šos jautājumus risina gan valstī kopumā, gan arī Dienvidkurzemes novadā.

Sudrabi

Pateicoties Eiropas Savienības fonda finansējumam, Latvijā aizvien vairāk ievieš sabiedrībā balstītus sociālus pakalpojumus, kur cilvēki ar speciālistu individuālu atbalstu var dzīvot patstāvīgi un cieņpilni kā ikviens sabiedrības loceklis. Šo 2016. gadā uzsākto procesu sauc par deinstitucionalizāciju jeb pakalpojumu sistēmu, kas cilvēkiem ar ierobežotām spējām pašaprūpē sniedz nepieciešamo atbalstu, lai viņi spētu dzīvot mājās vai ģimeniskā vidē.

2020. gadā bijušajā Rucavas novadā sāka īstenot Eiropas Savienības fonda projektu Nr.9.3.1.1/19/I/035 “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide Rucavas novadā”, un 2021. gada decembrī jau Dienvidkurzemes novada ietvaros tika nodota ekspluatācijā pārbūvētā ēka “Sudrabi”. Projekta mērķis ir cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem dot iespēju patstāvīgi dzīvot ērtā mājoklī, izmantot pakalpojumus, ko lieto ikviens sabiedrībā, kā arī saņemt individuālu atbalstu, ja tāds ir nepieciešams.

Grupu dzīvokļu māju “Sudrabi” Rucavas pagastā svinīgi atklāja 20. aprīlī ar Rucavas etnogrāfiskā ansambļa dziedājumu. Ēkas 1. stāva iekārtojums ir pielāgots cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Pašlaik grupu dzīvokļos uz dzīvi pārcēlušies četri bijušā Rucavas novada iedzīvotāji. Pakalpojumu, kas ir reģistrēts Labklājības ministrijā, kopā šeit plānots sniegt 11 personām ar vidēja un smaga garīga rakstura traucējumiem.

Sudrabi

Kā paskaidroja Dienvidkurzemes novada Sociālā dienesta vadītāja Elīna Pirtniece-Niķele, “Sudrabos” strādā pieci darbinieki, kas iemītniekiem nodrošina diennakts uzraudzību. Vadītāja uzsvēra, ka atšķirībā no aprūpes centriem šeit klienti paši gatavo sev ēdienu, rūpējas par kārtību savās istabiņās, bet personāls piepalīdz uzlabot iemaņas. Tas sniedz iespēju attīstīt savas sociālās un amata prasmes, lai varētu veiksmīgāk iekļauties sabiedrībā un darba tirgū. Turpinās grupu dzīvokļu teritorijas labiekārtošanas darbi, kur ar laiku, iespējams, varēs iekārtot arī kopienas dārzu, lai klienti varētu paši tur darboties.

Grupu dzīvokļu “Sudrabi” darbu vada Kristīne Kirilova.

Projekta kopējās izmaksas ir 338 457,93 eiro, no kurām ERAF finansējums ir 279 407,26 eiro. Pārējo daļu veido pašvaldības finansējums un valsts dotācija – 59 050,67 eiro.

Informāciju sagatavojusi:
Sanita Dejus,

Dienvidkurzemes novada 

sabiedrisko attiecību speciāliste

t.: +371 22187937
e-pasts: sanita.dejus@dkn.lv