Izstrādātas vadlīnijas vides pieejamības nodrošināšanai cilvēkiem ar invaliditāti

Labklājības ministrija (LM) publicējusi Vides pieejamības vadlīnijas publiskām būvēm un telpām un publiskajai ārtelpai, kuras LM uzdevumā izstrādājusi Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija SUSTENTO.

Vadlīnijas apkopo gan Latvijas normatīvajos aktos noteiktās prasības pieejamas vides izveidei cilvēkiem ar ierobežotām pārvietošanās spējām, gan dažādu valstu ekspertu izstrādātos ieteikumus. Vadlīnijās sniegtie ieteikumi nodrošinās iespēju veidot tādus būvvides objektus, kas ikvienam ir ērti izmantojami bez citu palīdzības vai ar iespējami mazāku atbalstu. Lai to sasniegtu, ikvienā būvvidē ir jānodrošina ērtums un drošība visiem iedzīvotājiem, kā arī vienlīdzīgas iespējas veikt visas ikdienas dzīves aktivitātes visiem iedzīvotājiem.