Liepājā bērnu atbalsta centra “Dzintari” darbinieki tiek apmācīti par ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu

 
No 26. līdz 29. aprīlim bērnu atbalsta centra “Dzintari” 18 darbinieki piedalās Kurzemes plānošanas reģiona rīkotajās apmācībās, kuras nodrošina biedrības “Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas” Izglītības un kompetences centra lektori.
 
Apmācībās darbinieki tiek iepazīstināti uz Deinstitucionalizācijas (DI) procesu, tā pamatprincipiem, ar ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu, kā arī apgūst daudz citu noderīgu zināšanu darbā ar bērniem, kuri palikuši bez vecāku gādības – starpprofesionālo sadarbību, ģimenes nozīmi bērna dzīvē, bērna adaptāciju jaunā vidē, veselības veicināšanu, sabalansēta uztura izvēli, sociālo un pašaprūpes prasmju un neatkarības veicināšanu, fiziskās aktivitātes un brīvā laika saturīga pavadīšanu, tradīciju veidošana, rīcība krīzes situācijās u.c. Paralēli notiek praktiskie darbi un grupu diskusijas. Šonedēļ nodarbības vadīja lektore Dace Beināre.12. un 13. maijā apmācību dalībnieki dosies pieredzes apmaiņā uz Kuldīgu.
 
Apmācības notiek projekta “Kurzeme visiem” ietvaros, ko ar Eiropas Sociālā fonda un Latvijas valsts finansējumu īsteno Kurzemes plānošanas reģions sadarbībā ar pašvaldībām, to bērnu sociālās aprūpes centriem un valsts sociālās aprūpes centru “Kurzeme”. Projekts “Kurzeme visiem”  tiek īstenots, lai palielinātu ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem.
 
Informācija daļēji pārpublicēta no Liepājas valstspilsētas domes Sociālā dienesta lapas Facebook: https://www.facebook.com/photo?fbid=297121919265704&set=a.153984576912773