Parakstīts līgums par grupu dzīvokļa izveidi Kuldīgā

Šī gada 26. martā, Kuldīgā pie ēkas Leona Paegles ielā 12, kur nākotnē atradīsies grupu dzīvoklis pieaugušajiem ar garīga rakstura traucējumiem, svinīgi parakstīja līgumu par ēkas pārbūvi.

Grupu dzīvoklis ir māja vai atsevišķs dzīvoklis, kurā cilvēkam ar garīga rakstura traucējumiem nodrošina mājokli, individuālu atbalstu sociālo problēmu risināšanā un, ja nepieciešams, sociālo aprūpi. Ēku Leona Paegles ielā 12 pārbūvēs un pielāgos grupu dzīvokļa izveidei, labiekārtojot arī tai pieguļošo teritoriju un iegādājoties nepieciešamo materiāltehnisko nodrošinājumu. Objektā tiks nodrošināta arī vides pieejamība.

Ēkas 1. stāvā paredzētas piecas istabiņas iemītniekiem, kurās uzturēsies viens vai divi cilvēki, dzīvojamā istaba ar virtuves zonu, darbinieku telpa, dušas un WC telpas, kā arī pacēlājs uz 2. stāvu. Savukārt 2. stāvā paredzēta kopēja atpūtas telpa, veļas mazgāšanas telpa un palīgtelpas. Pie ēkas labiekārtos pagalmiņu ar atpūtas zonu.

Kuldīgā izveidotais grupu dzīvoklis kļūs par mājām 8 cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, no kuriem četri šobrīd vēl atrodas ilgstošās sociālās aprūpes institūcijā, bet viņiem tiks dota iespēja dzīvot sabiedrībā, t.i., grupu dzīvoklī, saņemot ikdienā nepieciešamo atbalstu. Šie cilvēki tiks iepriekš īpaši sagatavoti dzīvei sabiedrībā, un viņi turpinās saņemt sociālā mentora atbalstu, arī dzīvojot šeit.

Svinīgā līguma parakstīšanā piedalījās arī Kuldīgas novada p/a “Sociālais dienests” direktore Sarmīte Segliņa.

Par līguma parakstīšanu un grupu dzīvokļa izveidi stāsts arī Skrundas televīzijas sagatavotajā sižetā. 

2016. gadā, parakstot sadarbības līgumu ar Kurzemes plānošanas reģionu par projekta “Kurzeme visiem” īstenošanu, Kuldīgas novada pašvaldība apņēmās iesaistīties visā Latvijā notiekošajā deinstitucionalizācijas procesā, nodrošinot dažādus nepieciešamos pakalpojumus gan bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, gan pieaugušajiem ar garīga rakstura traucējumiem, gan arī veidot jaunas sociālo pakalpojumu sniegšanas vietas.

Kuldīgas Attīstības aģentūras projektu vadītāja Liene Jūrmale skaidro, ka šobrīd jau projekta ietvaros tiek sniegti pakalpojumi, kuriem nav nepieciešama infrastruktūra, piemēram, sociālās rehabilitācijas pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu vecākiem, grupu nodarbības un speciālistu konsultācijas pieaugušajiem ar garīga rakstura traucējumiem u.c. Taču saskaņā ar deinstitucionalizācijas plānu Kuldīgas novada pašvaldība veidos arī piecus jaunus pakalpojumus, kam nepieciešama infrastruktūra – dienas centru bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, dienas centru cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem bez atbalsta aprūpē, dienas centru cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem ar atbalstu aprūpē, divas specializētas darbnīcas un grupu dzīvokli. Grupu dzīvoklis ir pirmais objekts, kurā tiek sākti būvniecības darbi. Iecerēts, ka 2021. gada beigās / 2022. gada sākumā šeit varēs jau sniegt pakalpojumu.

Būvdarbu veicējs tika noskaidrots publiskā iepirkumā. SIA “Amatnieks” būvdarbi jāpabeidz astoņu mēnešu laikā. Būvdarbi izmaksās 484 444,44 EUR, neskaitot PVN. Savukārt būvuzraudzību nodrošinās SIA “BaltLine Globe” par 8 650,00 EUR, neskaitot PVN. Ēkas pārbūves būvprojektu izstrādāja un autoruzraudzību veiks SIA “JaunRīga ECO”.

Grupu dzīvokļu izbūve un iekārtošana norisinās Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta Nr. 9.3.1.1/19/I/007 “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide Kuldīgas novadā” ietvaros. Projekta mērķis ir izveidot infrastruktūru, lai attīstītu sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem Kuldīgas novadā, mazinot institucionālās aprūpes risku.

Teksts un foto: kuldiga.lv