Aptuveni 1200 Kurzemes reģiona skolēnu un skolotāju papildinājuši zināšanas par cilvēkiem ar invaliditāti

Lai veicinātu izpratni par cilvēkiem ar invaliditāti un viņu iekļaušanos sabiedrībā, līdz 2023.gada maija beigām Kurzemes reģiona vispārizglītojošās mācību iestādēs Kurzemes plānošanas reģiona īstenotā projekta “Kurzeme visiem” ietvaros norisinājās izglītojoši pasākumi 4. un 5. klašu skolēniem. Kopumā 75 pasākumi “Komunikācija ar cilvēkiem ar invaliditāti” notika 34 mācību iestādēs, aptuveni 1200 Kurzemes reģiona skolēnu un viņu skolotāju sniedzot iespēju interaktīvā veidā uzzināt vairāk par bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (FT), cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem (GRT) un komunikāciju ar viņiem.

“Cilvēkiem ar GRT būtiski ir saņemt sev nepieciešamo atbalstu, lai varētu dzīvot pēc iespējas pilnvērtīgāk. Tikpat būtiska ir arī sabiedrības, līdzcilvēku spēja būt atvērtākiem un pieņemošākiem – ieraudzīt ne tikai invaliditāti, bet arī cilvēku! Priecājos, ka skolēniem visā Kurzemes reģionā sniedzām iespēju ne tikai uzzināt vairāk par cilvēkiem ar invaliditāti, bet arī viņus satikt, uzdot sev interesējošos jautājumus un tādējādi pašiem veidot savu skatījumu, ko neaizsedz aizspriedumi un stereotipi,” stāsta Kurzemes plānošanas reģiona projekta “Kurzeme visiem” vadītāja Sandra Miķelsone – Slava.

Vienas mācību stundas ietvaros plānotajā pasākumā bērniem bija iespēja interaktīvā veidā, tai skaitā caur aktivitātēm un spēlēm, uzzināt vairāk par cilvēkiem ar invaliditāti, kā arī stiprināt saskarsmes prasmes un iemaņas. Pasākuma saturu izstrādāja biedrība Atbalsta un izaugsmes centrs “Alendum”, iesaistot tādus sociālās jomas ekspertus, kā, piemēram, Ievu Sāmīti – Cērpu, Atbalsta centra ģimenēm un bērniem ar īpašām vajadzībām “Cimdiņš” vadītāju. Katra pasākuma ietvaros bērniem bija iespēja satikt cilvēkus ar invaliditāti –  paralimpisko spēļu čempioni Diānu Krūmiņu (bij. Dadzīti), A.Kalnozola romāna “Kalendārs mūs sauc” galveno varoni Oskaru Petroviču vai Anniju Kļaviņu, kura iedvesmo citus ar savu pozitīvismu un mīlestību pret dzīvi, savukārt viņus visus bērni iepazina ar videouzrunas starpniecību.

Pēc katra pasākuma tika veikta skolēnu aptauja, kur 91% bērnu visatzinīgāk novērtējuši iespēju satikt cilvēku ar invaliditāti, iepazīt viņa dzīvesstāstu un uzdot interesējošos jautājumus.  Gandrīz 89% bērnu paticis pasākuma saturs un norise, daudzi norādījuši, ka ar pasākumu palīdzību labāk izpratuši, kā ir būt cilvēkam ar invaliditāti. Bērni izmantojuši iespēju pārliecināties, ka Oskars Petrovičs patiešām zina vārda dienu kalendāru no galvas, kā arī ļoti atzinīgi novērtējuši iespēju ar Annijas Kļaviņas acīm paraudzīties uz dzīvi ratiņkrēslā. Bērni arī  norādījuši, ka iegūtajās zināšanās dalīsies ar savu ģimeni un draugiem.

Izglītojošie pasākumi skolēniem notika visās Kurzemes pašvaldībās no 2022. gada decembra līdz 2023. gada maijam, lai veicinātu bērnu ar funkcionāliem traucējumiem un cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem iekļaušanos sabiedrībā. Tos sadarbībā ar biedrību Atbalsta un izaugsmes centru “Alendum” rīkoja Kurzemes plānošanas reģions tā īstenotā projekta “Kurzeme visiem”  ietvaros ar Eiropas Sociālā fonda un Latvijas valsts finansējumu.

Funkcionāli traucējumi jeb FT ir jebkāda veida traucējumi, kas cilvēkam, tai skaitā bērnam, apgrūtina spēju rūpēties par sevi vai veikt ikdienas darbības. Piemēram, redzes vai kustību traucējumi, augšanas, uzvedības, valodas attīstības vai fiziskās un garīgās attīstības traucējumi ir dažādi funkcionālie traucējumi. Funkcionālu traucējumu dēļ bērnam, pieaugušajam vai tā ģimenei varētu būt īpašas vajadzības vai grūtības pilnvērtīgi iekļauties sabiedrībā.

Garīga rakstura traucējumi jeb GRT ir psihiskas saslimšanas vai garīgās (intelektuālās) attīstības traucējumi, kas ierobežo cilvēka spējas strādāt un aprūpēt sevi, taču,  saņemot nepieciešamo atbalstu, cilvēks var dzīvot pēc iespējas pilnvērtīgāku dzīvi. GRT ir Dauna sindroms, autisms, depresija, stresa radīti traucējumi, veģetatīvā distonija un citi.