Dienvidkurzeme: grupu nodarbības praktiskām iemaņām un pašapziņas celšanai

Aicinām lasīt Dienvidkurzemes novada pašvaldības informatīvā izdevuma “Dienvidkurzeme” marta mēneša izdevumā par plānotajām grupu ndoarbībām Priekulē cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem:

Raksts pārpublicēts no “Dienvidkurzeme” 2023.gada marta izdevuma: https://www.dkn.lv/lv/media/16986/download?attachment