Kuldīgas novadā atklāta grupu dzīvokļu māja cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

4. aprīlī Kuldīgas novadā – Nīkrāces pagasta Dzeldā – deinstitucionalizācijas plāna ietvaros atklāta pirmā grupu dzīvokļu māja cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Tajā mājvietu radīs un ar sociālā darba speciālistu atbalstu patstāvīgu dzīvi sāks 16 cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem.

2020. gadā ēka Dīķu ielā 1, Dzeldā sāka piedzīvot pārmaiņas, pateicoties projektam “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Kuldīgas novada Skrundas teritorijā” (Nr.9.3.1.1/19/I/010), kura mērķis ir personām ar invaliditāti dot iespēju dzīvi vadīt ērtā mājoklī un izmantot pakalpojumus, ko lieto pārējā sabiedrība, kā arī saņemt individuālu atbalstu, ja tāds ir nepieciešams, un pilnveidot amata prasmes. 
 
“Man ir liels prieks, ka esam spēruši nozīmīgu soli, lai sociālie pakalpojumi Kuldīgas novadā kļūtu vēl pieejamāki. Mājas ir vieta, kur rast sapratni, atbalstu, sapņot un veidot dzīvi. Šādas grupu dzīvokļu mājas ir ļoti vajadzīgas mūsu novada īpašiem cilvēkiem, lai viņiem būtu iespēja dzīvot ģimeniskā vidē. Nav šaubu, ka šis ir ļoti atbildīgs projekts un var tapt, ja to dara no sirds – paldies visiem, kuri palīdzējuši to īstenot. Paldies ikvienam, kurš ieguldījis laiku un enerģiju, lai radītu mājas mūsu novada iedzīvotājiem,” atklājot pirmo grupu dzīvokļu māju Kuldīgas novadā, sacīja Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja Inese Astaševska.
 
Atjaunotajā divstāvu daudzdzīvokļu ēkā izveidoti četri pielāgoti grupu dzīvokļi, kurus par savām mājām varēs saukt 16 cilvēki. Divi no dzīvokļiem pielāgoti personām ratiņkrēslā. Arī pati ēka ir pielāgota tā, lai cilvēki ar īpašām vajadzībām justos droši un ērti – nodrošināta vides pieejamība, ugunsdrošības prasības, katram dzīvoklim ir atsevišķas labierīcības un virtuve. Izveidotas arī koplietošanas telpas – kopā sanākšanai, atpūtai un radošām nodarbēm.
 
Grupu dzīvokļu mājas atklāšanas pasākumā piedalījās arī Latvijas Republikas tiesībsargs Juris Jansons: Vēlos atsaukties uz leģendārā astronauta Nīla Ārmstronga teikto: “Tas ir mazs solis cilvēkam, bet milzīgs lēciens cilvēcei.” Šis ir svarīgs notikums jaunajiem grupu mājas iemītniekiem. Un būtisks notikums pašvaldībai, kurai bija politiskā griba un varēšana izveidot pirmo grupu māju Kuldīgas novadā, tā parādot, ka ir iespējama finanšu resursu piešķiršana jēgpilniem sabiedrībā balstītiem pakalpojumiem. Šis ir arī pozitīvs un iedrošinošs paraugs citām pašvaldībām, sekot piemēram un izpratnei, ka mūsu sabiedrībai šāds pakalpojums patiešām ir vajadzīgs. Esmu pārliecināts, ka tas būtiski maina mazaizsargāto cilvēku dzīves un ļauj arī sociālajam dienestam profesionāli attīstīties, izglītoties un meklēt inovatīvus un mūsdienu vērtībām atbilstošus risinājumus, veidot gan iekļaujošāku sabiedrību kopumā, gan mazināt stereotipus un aizspriedumus pret cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem.”
 
Kurzemes plānošanas reģiona projekta “Kurzeme visiem” vadītāja Sandra Miķelsone – Slava savā uzrunā pateicās ikvienam, kas ieguldīja savu darbu un sirdi, lai radītu mājas 16 cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem. Pasniedzot ābeles stādu, viņa novēlēja, lai jaunais grupu dzīvoklis un tā iemītnieki, līdzīgi kā ābele, dzen šeit saknes, rodot īstu māju sajūtu, un pēc laika dos augļus, palīdzot Dzeldai kļūt par vēl brīnišķīgāku vietu, kur ikviens var justies pieņemts un līdzvērtīgs!
 
Grupu dzīvoklis tā iemītniekiem palīdz vēl vairāk iekļauties sabiedrībā – tas ir ceļš uz neatkarīgu dzīvi. Ar atbalsta personāla palīdzību, kuru 24 stundas diennaktī nodrošinās biedrība “Latvijas Samariešu apvienība,” šeit varēs apgūt nepieciešamās iemaņas patstāvīgas dzīves uzsākšanai. Izveidotā infrastruktūra sniedz iespēju nodrošināt sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanu – blakus Grupu dzīvokļiem, Torņa ielā 6, Dzeldā, darbosies Dienas aprūpes centrs un Specializētās darbnīcas, kurās apmeklētājiem būs iespēja pilnveidot savas prasmes dažādās jomās – tekstilapstrādē, kokapstrādē un vides labiekārtošanas darbnīcā.
 
Lai īstenotu Grupu dzīvokļu mājas pārbūvi, 2021.gada maijā tika noslēgts būvdarbu līgums ar SIA “Būvfirma INBUV”, savukārt, lai izveidotu Dienas aprūpes centru ar Specializētām darbnīcām Torņa ielā 6, Kuldīgas novada pašvaldība noslēgusi būvdarbu līgumu ar SIA “Genus.”
 
Liels paldies ikvienam, kurš palīdzēja Kuldīgas novadam tik nozīmīgā projekta tapšanā – Kuldīgas attīstības aģentūrai, būvniekam, Kuldīgas novada pašvaldības aģentūrai “Sociālais dienests” Latvijas Samariešu apvienībai Kurzemes plānošanas reģionam.
 
Informācija pārpublicēta no Kuldīgas novada lapas Facebook: https://www.facebook.com/kuldigalv/