Vairāk bērnu ar invaliditāti varēs saņemt sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus

Sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi ar valsts un Eiropas Savienības fondu atbalstu tiks nodrošināti arī tiem Kurzemes reģiona bērniem, kuriem projekta “Kurzeme visiem” ietvaros līdz šim nav izstrādāts individuālais atbalsta plāns.

Ar Eiropas Savienības fondu finansiālu atbalstu gandrīz divu miljonu eiro apmērā 14 nevalstiskās organizācijas no visas Latvijas sāks sniegt pakalpojumus vairāk nekā 500 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (FT), kuriem noteikta invaliditāte un kuri dzīvo ģimenēs.

Biedrības un nodibinājumi plāno nodrošināt pakalpojumus dienas aprūpes centrā, aprūpi dzīvesvietā, “atelpas brīža” un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus.

Kurzemē bērniem ar FT un viņu vecākiem, aizbildņiem vai audžuģimenēm sociālos pakalpojumus tuvākajā laikā sniegs 3 nevalstiskās organizācijas:

  • Nodibinājums “Atbalsta centrs ģimenēm un bērniem ar īpašām vajadzībām “Cimdiņš”” (Ventspilī), kas projektā plāno iesaistīt 50 bērnus ar FT un šo bērnu vecākus, aizbildņus vai audžuģimenes – 50 personas.
  • Biedrība “DIŽVANAGI” (Liepājā), kā projekta mērķgrupu noteikusi 40 ģimenes aprūpē esošus bērnus ar FT, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Liepājas pilsētas pašvaldības teritorija.
  • Latvijas Portidžas mācībsistēmas asociācija (Liepājā un Rīgā), projekta ietvaros plāno stādāt ar 13 bērniem ar FT (vecumā no 0 – 7/8 gadiem) no Liepājas, pielietojot agrīnās korekcijas metodiku.

Plašāka informācija pieejama Labklājības ministrijas mājas lapā.

informācijas avots: LR Labklājības ministrija

http://lm.gov.lv/lv/aktuali/aktuali-list/91164-vairak-bernu-ar-invaliditati-vares-sanemt-sabiedriba-balstitus-pakalpojumus