Atbalsta saņēmēji

DI procesa ietvaros atbalstu var saņemt šādas iedzīvotāju grupas: ārpusģimenes aprūpē esoši bērni un jaunieši līdz 17 gadu vecumam (ieskaitot), kuri saņem valsts vai pašvaldības finan... Read More

Kurzemes DI plāns

2017. gada martā tika sākta Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017.-2020. gadam (Kurzemes reģiona DI plāns)  izstrāde, kuru veic SIA „SAFEGE BALTIJA”. Kurzemes ... Read More