Jaunumi

LSM: Skandāls ap Ādažu dienas centru izgaismo problēmas sabiedrībā

Aicinām iepazīties ar LSM.lv ievietoto rakstu “ASV eksperte: Skandāls ap Ādažu dienas centru izgaismo problēmas sabiedrībā“, kurā LTV turpina sekot līdzi situācijas attīstībai Ādažu novadā par Ādažu dienas centra izveidi personām ar garīga rakstura traucējumiem un funkcionāliem traucējumiem Skaidrojot sabiedrības neizpratni un neiecietību, LTV intervē ASV deinstitucionalizācijas eksperti Vivjena Goa, kura atzīst: “Es gribu uzsvērt – cilvēku […]

Jaunumi

Cilvēkiem ar invaliditāti jāļauj dzīvot sabiedrībā, mācīties un strādāt

LTV.lv: “Cilvēkus ar invaliditāti nedrīkst padarīt par varoņiem vai žēlot, tas kultivē stereotipus un pazemo cilvēkus. Viņiem jāļauj dzīvot sabiedrībā, mācīties un strādāt. Tik strikta ir Stradiņa universitātes doktorante Baiba Baikovska, kura arī savās studijās pēta šo jautājumu. Katrs Baibas vārds ir pamatots ar personīgo pieredzi, jo Baiba ir ratiņkrēslā, bet, pateicoties labradoram Elfai, var […]

Jaunumi

Kurzemes pārstāvji iepazīst sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanas pieredzes

Lai Kurzemes pašvaldību, NVO un esošos sociālo pakalpojumu sniedzēju pārstāvjus iepazīstinātu ar Latvijā esošajām pieredzēm sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanā pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, projekta “Kurzeme visiem” ietvaros 21.-22. februārī tika organizēts nu jau otrais pieredzes apmaiņas brauciens. Šoreiz braucienā piedalījās 32 pārstāvji, klātienē iepazīstot piecu Rīgas nevalstisko organizāciju pieredzi – sociālos pakalpojumus, […]

Jaunumi

Biedrība “Centrs Elizabete” Jelgavā – viens no pozitīvajiem labās prakses piemēriem Latvijā ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma organizēšanā

Lai paplašinātu zināšanas par ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu organizēšanas pieredzi Latvijā bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, projekta “Kurzeme visiem” vadības pārstāvji 5.martā viesojās pie viena no vecākajiem šāda pakalpojuma sniedzējiem Latvijā – biedrības “Centrs Elizabete” Jelgavā. Biedrība “Centrs Elizabete” darbojas jau 20 gadu, nodrošinot ģimenes videi maksimāli pietuvinātu vidi, kamēr bērnam tiek atrasta […]

Jaunumi

Par jaunumiem audžuģimeņu, aizbildņu, adoptētāju atbalsta jautājumos

Aicinām iepazīties ar Labklājības ministrijas sagatavoto kopsavilkumu par izmaiņām sociālajā jomā, t.sk., atbalsta sniegšanā audžuģimenēm, aizbildņiem, adoptētājiem un alternatīvajām ģimeņu aprūpes formām: (Skat pilnu informāciju “Izmaiņas sociālajā jomā 2018.gadā”, kā arī LM mājas lapas sadaļā “Aktuāli ārpusģimenes aprūpē“) Nozares prioritārie virzieni un aktivitātes 2018.gadam Ģimeniskā vidē balstītas ārpusģimenes aprūpes sistēmas attīstība, virzība uz sabiedrībā balstītiem sociāliem pakalpojumiem […]

Jaunumi

Tagad arī Kurzemē pieejams “atelpas brīža” pakalpojums ģimenēm, kuras audzina bērnus ar invaliditāti

Šī gada sākumā Liepājā jaunās telpās darbu ir sācis biedrības “Dižvanagi” izveidotais Baltijas rehabilitācijas centrs, kura pakalpojumi primāri domāti bērniem ar invaliditāti un viņu ģimenēm – tai skaitā “atelpas brīža” un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi. Lai arī darbs pie sapņa par rehabilitācijas centra izveidi ildzis jau vairākus gadus un dažādus pakalpojumus biedrība nodrošinājusi arī līdz šim, […]

Jaunumi

«Apeirons»: Eiropā dienas sociālie centri ir pilsētu vidū

Ivars Balodis, biedrības “Apeirons”  vadītājs par Ādažu pašvaldības ieceri veidot dienas sociālo centru pilsētā: “Jo vairāk mēs viņus redzēsim, jo labāk (..) Cilvēkiem ir jābūt cilvēkos. Ja cilvēkam ir invaliditāte, tad tas nenozīmē, ka viņam ir jābūt mājiņā meža ielokā, kur viņi savā starpā tusēsies.”  Daudzviet Eiropā dienas sociālie centri ir pilsētu vidū, un diskusijas par […]

Aktuāli

Atbalsta iespējas iedzīvotājiem Kurzemē

Projekta “Kurzeme visiem”  ietvaros noteiktām iedzīvotāju grupām bez maksas ir pieejamas šādas atbalsta iespējas: bērniem, kuriem ir noteikta invaliditāte un kuri dzīvo ģimenēs, kā arī viņu vecākiem, audžuvecākiem un citiem likumiskajiem pārstāvjiem: Atelpas brīža pakalpojums vecākiem Aprūpes pakalpojums bērnam Individuālo vajadzību izvērtēšana un atbalsta plānu izstrāde Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi pieaugušajiem ar garīga rakstura traucējumiem, kuri dzīvo ģimenē vai […]

Jaunumi

Kurzemes reģiona DI plāns nodots saskaņošanai Kurzemes pašvaldībām

Projekta “Kurzeme visiem” ietvaros izstrādāta Kurzemes plānošanas reģiona (KPR) deinstitucionalizācijas (DI) plāna 2017.-2020. gadam galīgā redakcija un 17.01.2018. nodota saskaņošanai visām Kurzemes pašvaldībām. Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017.-2020. gadam galīgā redakcija Pielikumi Nr.1 – Nr.14. Pielikums: Liepājas pilsētas domes sociālā dienesta bērnunama reorganizācijas plāns Pielikums: Sociālās aprūpes nama „Selga” reorganizācijas plāns Pielikums: Ventspils novada bērnu […]

Jaunumi

Kuldīgā tiekas projekta „Kurzeme visiem” partneri

Lai pārrunātu projekta aktualitātes un tālāko rīcību projekta ieviešanā, 2017.gada 6.decembrī Kuldīgā tikās partneri gan no pašvaldībām, gan Valsts sociālā aprūpes centra „Kurzeme”. Partneru galvenā uzmanība tika veltīta jautājumiem par projekta mērķa grupu pārstāvjiem izstrādāto individuālo atbalsta plānu aktualizēšanu, Kurzemes reģiona deinstitucionalizācijas plāna saskaņošanu partnerorganizācijās, kā arī par to sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu sniegšanu, kuru […]