Jaunumi

Liepājā deinstitucionalizācijas procesa pieredzes apmaiņā viesojas speciālisti no Vidzemes

11. maijā Liepājā pieredzes apmaiņā par deinstitucionalizācijas (DI) procesa īstenošanas pieredzi bija ieradušies 43 sociālās jomas speciālisti no Vidzemes plānošanas reģiona. Arī vidzemnieki tāpat kā Kurzemes plānošanas reģions ar Eiropas Sociālā fonda finansējumu un Latvijas valsts līdzfinansējumu īsteno DI projektu, kura mērķis ir institūcijās dzīvojošo cilvēku iekļaušana sabiedrībā. Pieredzes apmaiņā Liepājā bija pārstāvēta visa plašā Vidzeme – Valmiera, […]

Jaunumi

Valsts kontrole atzinīgi novērtē deinstitucionalizācijas nepieciešamību Latvijā

Informējam, ka  Valsts kontrole 11.04.2018. ir publicējusi revīzijas ziņojumu “Deinstitucionalizācija – iespēju tilts cilvēkiem ar invaliditāti dzīvei sabiedrībā”, kurā atzinīgi novērtējusi Labklājības ministrijas lēmumu kā vienu no trim sociālo pakalpojumu politikas virzieniem 2014.–2020.gadam īstenot deinstitucionalizācijas (DI) procesu. Aicinām iepazīties ar ziņojuma kopsavilkumu, pamata ziņojumu un eksperta ziņojumu. Pamatojoties uz revīzijā izdarītajiem secinājumiem, Valsts kontrole Labklājības […]

Jaunumi

Liepājā audžuģimenes un aizbildņus aicina uz ģimenes dienas svinībām

Sagaidot Starptautisko ģimenes un Mātes dienu, Liepājas pilsētas Sociālais dienests sadarbībā ar Liepājas Bāriņtiesu piektdien, 11. maijā pirmo reizi rīkos Ģimenes dienas svinības audžuģimenēm un aizbildņiem Liepājā un citviet Latvijā, kuri audzina Liepājas bērnus. Pasākums ģimenēm kopā ar bērniem notiks koncertzālē “Lielais dzintars”, aicinot aizdomāties par ģimenes lielo nozīmi katra cilvēka dzīvē. “Lai nodrošinātu bāreņiem un […]

Jaunumi

Izstrādātas vadlīnijas vides pieejamības nodrošināšanai cilvēkiem ar invaliditāti

Labklājības ministrija (LM) publicējusi Vides pieejamības vadlīnijas publiskām būvēm un telpām un publiskajai ārtelpai, kuras LM uzdevumā izstrādājusi Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija SUSTENTO. Vadlīnijas apkopo gan Latvijas normatīvajos aktos noteiktās prasības pieejamas vides izveidei cilvēkiem ar ierobežotām pārvietošanās spējām, gan dažādu valstu ekspertu izstrādātos ieteikumus. Vadlīnijās sniegtie ieteikumi nodrošinās iespēju veidot tādus būvvides objektus, kas ikvienam […]

Jaunumi

Kurzemes reģiona DI plāns iesniegts apstiprināšanai Sociālo pakalpojumu attīstības padomē

27.04.2018. Kurzemes plānošanas reģiona (KPR) deinstitucionalizācijas (DI) plāns 2017.-2020. gadam iesniegts apstiprināšanai Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu attīstības padomē. Par kopējo indikatīvo summu 7,3mlj eiro DI plānā paredzēti infrastruktūras uzlabošanas risinājumi SBSP* attīstībai 11 Kurzemes pašvaldībās (Aizputes, Dundagas, Kuldīgas, Priekules, Rucavas, Saldus, Skrundas, Talsu, Ventspils novados, kā arī Liepājas un Ventspils pilsētās). Ar DI plānu un tajā iekļautajiem […]

Jaunumi

Kuldīgā notikusi projekta partneru kārtējā tikšanās

4.aprīlī Kuldīgā notika kārtējā projekta “Kurzeme visiem” vadības komandas un partneru pārstāvju tikšanās, kurā 47 dalībnieki pārrunāja projekta aktualitātes, līdzšinējo pieredzi projekta ieviešanā un neskaidros jautājumus.   Foto: Inese Siliņa Pēc projekta aktualitāšu pārrunāšanas ar partneriem tikās Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna izstrādātājs – SIA “SAFEGE Baltija”, iepazīstinot ar saskaņošanā esošā plāna kopsavilkumu. Savukārt, tikšanās […]

Jaunumi

Ventspils bērnunama iemītniekiem nodrošinās ģimenisku vidi divos dzīvokļos

ventasbalss.lv Deinstitucionalizācijas plāns Ventspilī paredz bez vecāku aprūpes palikušajiem bērniem un jauniešiem, kuri pašlaik dzīvo Ventspils sociālās aprūpes nama “Selga” bērnu sociālās aprūpes centrā, nodrošināt ģimeniskai videi pietuvinātus apstākļus divos dzīvokļos. Ventspils pilsētas domes ārkārtas sēdē otrdien saskaņots Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāns 2017. – 2020. gadam. Tas paredz, ka bērni un jaunieši, kuri pašlaik […]

Jaunumi

Audžuģimenēs pirmo reizi vairāk bērnu nekā iestādēs

  Valsts bērnu aizsardzības tiesību inspekcija informē: Aizvadītajā gadā pirmo reizi audžuģimenēs ārpusģimenes aprūpe tika nodrošināta lielākam bērnu skaitam nekā aprūpes iestādēs – par to liecina Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) apkopotie dati par bāriņtiesu darbu 2017. gadā. Tieši tāpat pirmo reizi aprūpes iestādēs esošo bērnu skaits vecumā līdz 3 gadiem ir zemāks par […]

Jaunumi

37 bērniem Kurzemē nepieciešamas mājas

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija apkopojusi informāciju uz 05.04.2018. no Latvijas bāriņtiesām par bērniem, kuriem nepieciešamas mājas – adoptētājs, aizbildnis, audžuģimene vai viesģimene. Latvijā tie ir 245 bērni, Kurzemē – 37! Ar apkopoto informāciju var iepazīties ŠEIT. Par iespēju iesaistīties jāinteresējas attiecīgā novada bāriņtiesā. Kurzemē  ģimenes vide un mājas nepieciešamas 37 bērniem no 9 pašvaldībām – Aizputes (4 bērniem), […]